Menu

Arboveilig, veilig werken

Veel directeuren missen het overzicht over de financiële en persoonlijke risico’s van arbo en veiligheid in hun bedrijf. De kosten van ziekte, arbeidsongeschiktheid en ongelukken.
Zelfs op kantoor kan een ongeluk zomaar gebeuren. In een door regen glad trappenhuis kan een onmisbare medewerker uitglijden en een arm breken. De arm waarmee hij of zij werkt.

Arbo en veiligheid

ArboVeilig Paardekooper geeft heldere adviezen over arbo en veiligheidWij brengen de risico’s in uw organisatie overzichtelijk in kaart. Bieden duidelijkheid over aard en omvang van risico’s. En over de impact. Verwoord in handzame adviezen, praktisch ingestoken. U weet wat u te doen staat.

Veiligheid en preventie

Er zijn simpele praktische stappen waarmee u die risco’s ziet, stevig aanpakt én uw zorg voor uw mensen laat zien. Die stappen bespreken we bv in een jaarlijks gesprek, waarin we de taken verdelen. Dat geeft u rust voor veiligheid en arbo, een hele zorg minder.

Ga naar contact