Menu

Arbo en veiligheid

Maakt u zich zorgen over zaken rond arbo en veiligheid in uw organisatie? Bijvoorbeeld over de bedrijfshulpverlening of het binnenklimaat? Over machineveiligheid? Logisch, het gaat tenslotte om de gezondheid en veiligheid van uw medewerkers.

Onderzoek en advies

ArboVeilig Paardekooper neemt deze zorgen graag en deskundig van u over. Wij onderzoeken en adviseren over:

 • Risico-inventarisatie en  -evaluatie (RI&E)
 • Arbobeleid
 • Binnenklimaat
 • Lawaai en trillingen
 • Gevaarlijke stoffen
 • Virussen en bacteriën (biologische agentia)
 • Externe veiligheid (BRZO, ARIE)
 • Lichamelijke belasting en ergonomie
 • Machineveiligheid (CE-keurmerk)
 • Brand- en explosieveiligheid
 • Bedrijfshulpverlening (BHV)
 • Ongevalsonderzoek
 • Patiëntveiligheid.

RI&E

Wilt u er zeker van zijn dat uw organisatie over de hele linie hoog scoort op het gebied van arbo en veiligheid? Dan doen we een RI&E (Risico-Inventarisatie en -Evaluatie). U krijgt een compleet rapport over de belangrijkste risico’s. En een plan van aanpak met duidelijke adviezen.

Resultaat

U weet wat het probleem is, hoe groot of hoe erg het is en vooral: hoe u het kunt oplossen. Uw technische dienst, arbocoördinator, P&O-adviseur of de leidinggevende kan zó aan de slag aan de hand van onze risicoanalyse.

Preventie

Investeren in preventie loont. Ook al is de winst niet altijd hard te maken. Want wat zou het bedrijfsongeval u kosten dat nooit zal plaatsvinden omdat ArboVeilig Paardekooper het weet te voorkómen?

Meer weten over de mogelijkheden om arbo en veiligheid binnen uw organisatie te optimaliseren? Neem gewoon even contact op.

Ga naar contact