Menu

ArboVeilig Paardekooper

Bent u HSE/KAM-manager, directeur P&O, preventiemedewerker, arbocoördinator, arbeidshygiënist of bijvoorbeeld veiligheidskundige? ArboVeilig Paardekooper ondersteunt u op het gebied van arbo en veiligheid. Alleen, of samen met andere professionals. Op directieniveau of op de werkvloer. Wat u wilt. Wat er maar nodig is voor het beste resultaat: gezond en veilig werken.

Drijfveren

Dirk Paardekooper heeft duizenden redenen om u te helpen met zijn heldere kijk op risico’s:

  • 27.000 nieuwe gevallen van beroepsziekten
  • 3.700 werkgerelateerde sterfgevallen, waarvan:
  • 90 dodelijke bedrijfsongevallen.

Jaarlijks, alleen in Nederland.

Bron: Arbobalans.

Service

Service is een kernkwaliteit van ArboVeilig Paardekooper. Komen we bijvoorbeeld tijdens ons onderzoek andere, onvoorziene zaken tegen? Dan nemen we die – in goed overleg – mee in het rapport. Geen probleem. En we komen onze afspraken na, zijn stipt. Maar dat spreekt vanzelf.

Dirk Paardekooper

Ir. Dirk Paardekooper (1962) is hoger veiligheidskundige en arbeidshygiënist. Al meer dan 20 jaar adviseert hij bedrijfsleven en overheid over arbo en veiligheid. Dirk heeft met name veel ervaring in de chemie, industrie, de zorg en het openbaar bestuur. Tot zijn tevreden klanten mag hij ook organisaties in midden- en kleinbedrijf, beursgenoteerde bedrijven en ministeries rekenen.

Waarmee kunnen we u van dienst zijn? Laten we daar binnenkort eens – vrijblijvend – over van gedachten wisselen. Belt u ons voor een afspraak?

Ga naar contact