Menu

Risicoanalyse

dirkOp basis van het kennismakingsgesprek, een heldere opdracht en een geaccordeerde offerte gaan we voor u aan de slag. We starten met de onderzoeksfase. Dat doen we uiteraard ter plekke: in en eventueel rond uw bedrijf of organisatie.

Uw medewerking

Voor het onderzoek hebben we uw medewerking nodig. Om toegang te krijgen tot die onderdelen van de organisatie waarop ons onderzoek zich richt. Voor toestemming om mensen op de werkvloer of bijvoorbeeld van de afdeling P&O vragen te stellen.

Conceptrapport

Als het onderzoek is afgerond, hebben we de risico’s helder in beeld. Met verwijzingen naar de wet- en regelgeving in de Arbowet. Niet alleen voor de vorm, maar omdat de Arbowet naar onze mening is gebaseerd op reële risico’s. Het conceptrapport bespreken we met u als opdrachtgever.

Risicoanalyse

Welke risico’s rond arbo en veiligheid zijn aanvaardbaar? Hoe groot is de kans dat er iets gebeurt? En als er iets gebeurt, wat is dan de impact? Cruciale vragen tijdens de risicoanalyse. Input en verantwoording voor uw besluit: aanpakken, of niet? Wij adviseren, u bepaalt.

Eindrapport

U krijgt van ons minimaal twee exemplaren van het rapport. In elk geval is er één bestemd voor u als opdrachtgever (directievertegenwoordiger), en het wettelijk verplichte exemplaar is voor OR of MR. Natuurlijk kunnen we desgewenst het rapport ook naar andere geledingen binnen de organisatie sturen.

Objectief

Het resultaat van ons onderzoek en de risicoanalyse is objectief. Wij nemen geen standpunt in. We baseren ons op de risico’s, op de literatuur, op ervaring en praktijkinzicht, op de behoeften van uw bedrijf en op de Arbo wet- en regelgeving.

Meer weten over onze werkwijze? Vraagt u gerust. We nemen graag de tijd om al uw vragen te beantwoorden.

Ga naar contact